قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٥/۱/٢٩

                         اگرگفتی اين خبر چیست؟!                            

                           معمای خبری با جايزه

 خودم هم با قرا رگرفتن در بن بست فعلا مجبورم تو کامنت مطالبم رابنويسم !                      

 برخی دوستان گله مند شده اند که چرادر اين وبلاگ مطالب طولانی منتشرمی شود؟

چرا مطالبی منتشر نمی شودکه واکنش و غوغای وبلاگی را به دنبال داشته باشد ؟يا اينکه از خبر نگاری مثل شما بعيد است که خبر های داغ از اين قصر بيرون نيايد !

بايد بگويم که اين  قصر ما مجازی است ؛نه طلايی داردو نه زری نه عتيقه ای و خلاصه نه خبری !

وبلاگ ما از کودکی خبر نداشت ؛  اساسا  غير خبری شکل گرفته و بيشتر مطالب يا مصا حبه هايی که توسط نويسنده اين وبلاگ و يا احيانا از طرف نويسندگان ديگر در مطبوعات منتشر شده ؛يا احتما لا از نظر اين وبلاگ جالب به نظر می آيد منتشر می شود اما بنا به پيشنها دوستان و بيشتر از روی ضرورت(نه اينکه  لطفی در حق شما کرده باشيم!) در آينده گرايش خبری نيز پيدا خواهيم کرد . اگرهم  فرصتی باشد به دنبال انتشار برخی خاطراتم در سيروان و شرق هستم(اگر...!) 

با اين حال درسته ما صاحب قصر هستيم ـ و به قولی چار ديواری و اختياری ـا ما فعلا زمستان است  و اگر بخواهند ؛همين قصر مجازی را بر سر ما خراب خواهند کرد!و شما هم می دانيداين روز های بهاری مهر آگين بيرون قصر ها هوا چه نا جوانمردانه سرد است!

من اين گونه فکر می کنم حتی اگر بگوييد مثلا شما هم اگر آتش بشويد کجا را خواهيد سوزاند؟

اما من به زودی دراين قصر گلين مجازی آتشی به پا خواهم کرد و خبری طلايی برای شما منتشر می کنم که برای من خيلی خيلی جالب ؛برای مردم خيلی خيلی داغ  و برای خبر نگاران  خيلی خيلی آرزوست!!

اصل  خبر قرار است حد اکثر تا قبل از يک ماه ديگر و خبر هايی از اين خبر خيلی کمتر از يک ماه ديگر در اين وبلاگ منتشر شود !

لابد می گوييد اين ديگه چه خبری است که قرار است خبرهايی در مورد ان منتشر شود ؟!بگذريم...

جالب اين معمای خبری اينجاست که اگراين  اتفاق روی ندهد  وخبری از اصل آن در وبلاگ نباشد  خبر های مهمتری از نبود اين خبر و مرتبط با  آن در قصر فرهاد منتشر می شود !!(پيچيده تر شد! نه ؟؟)

خبری که قرار است من عامل وناشر آن باشم در رسانه های داخل و خارج باز تاب گستر ده ای دارد !!(باز بگوييد شما ديگه چه صيغه ای هستی ؟!)

تا زمان افشای اين خبر و ارايه اطلاعات تازه در مورد اين معمای خبری ؛وبلاگ قصر فرهاد  در نظر دارد جايزه مناسبی را به کسانی بدهد که بگويند اين خبر چيست ؟!

شما بگوييد که اين خبر چيست ؟؟!

فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :