قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٥/۱٠/۱٧

این شعر را در خواب دیدم .شعر کردی کم گفته ام و از زمانی که در روز نامه نگاری ذوب شده ام    شعر فارسی هم کمتر سرا غم می آید .در عوض نثر  خوب همراه با  سجع ادبی  به  ذهنم می رسد بعد از این همه فصل سکوت  این پاره شعر برایم اندکی عجیب می نماید .البته اگر از خواب بیدار نمی شدم به نظرم چیز  خوبی از آب در می آمد

شه رت بيَ


شيَت و شه يداي


شيوه ني شینی شيَتانه كه ت بم


وه ك ئاو


وه ك ئاويَنه


وه ك ئه وين


ون بم له ده رياي...

ترجمه فارسي  :

 سوگند كه ديوانه و شيداي

 
شيون آبي ديوانگي هايت شوم


مثل آب


مثل آينه


مثل عشق


گم شوم در درياي ...

فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :