قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٥/۳/۱۸

خول ممد!                                                            

فيض اله پيری :در ادبيات فولكلور كردي ضرب المثلي رايج است كه مي گويد: » حرف را يا از كودك بشنو   يا از ديوانه«. »خول ممد« (حه مه شيَت) شخصيت محوري و عنوان داستان زيبايي از »محمداسدي«‌نويسنده مهابادي است كه درسها و عبرت هاي او مصداق اين ضرب المثل است. نويسنده دراين داستان به روايت زندگي شخصيتي مي پردازد كه در كودكي پدر و مادر خود را از دست مي دهد،‌به چوپاني مشغول و نهايتا سوژه گفت و گوهاي روزانه اهالي روستا مي شود. اما شخصيت دروني »محمد« بر خلاف تصوير ظاهري اديبي بزرگ و قهرماني آزاده مي نمايد. از آنچه در كودكي آموخته به جرم اينكه مبادا او را به خاطر »ديوانه پنداشتن« باور نكنند، به نقل از استاد خود مطرح مي كند و ذكاوت و خوش ذوقي خويش را به رخ ديگران مي كشد، آن گونه كه در نهايت مردم باور مي كنند غزلهاي ناب او نه محصول انديشه استاد كه حاصل ذوق سرشار اديبانه و فضاي دروني خود اوست، اشعاري كه هر گاه با نواي ني همراه مي شد اطرافيان را به گريه مي انداخت و محتوايش از درد وآزادي وآزادگي حكايت دارد.
ترسيم فضاي فولكلوريك منطقه موكريان آن گونه كه در تصوير روي جلد داستان »خول ممد« آمده، زوايا و جزئيات زيبايي به رخ مخاطب و جامعه مي كشد كه از جمله آن مي توان به جمع شدن دختران ده پيرامون شخصيت قهرمان داستان اشاره كرد كه با او به مزاح و گپ و گو مي پردازند وهر از گاهي موضوع ازدواج او را به ميان مي آورند. تصوير »بيَري و بيَر ی وان« يا دختر شير دوش و چوپان گوسفند بگير، آدمي را در غني بودن ادبيات زنده و شفاهي و فرهنگ فولكلوريك كردي غرق مي كند.اگرچه در كتاب »محمد اسدي« اغلاط چاپي زيادي به چشم مي خورد و حتي به كار بردن كلماتي چون» با توجه« ،»به راستي «، »به هر صورت« و ... كه پائين بودن حوزه گستردگي و دامنه واژه ها داستان او را مي نماياند،‌تا حدودي اثرش را ضربه پذير نموده،‌اما كتاب او همچنان داستاني درخورد تامل و ماندگار و بزرگ در حوزه ادبيات كردي است، به ويژه اگر اشعار كردي متن داستان به زبان فارسي ترجمه مي شد و يا حتي داستان به زبان كردي نوشته مي شد، بي شك »خول ممد« شاهكاري بزرگ ادبيات كردي به شمار مي آمد؛ هر چند كه هنوز مي تواند باشد.

ادامه داستان و سوزهاي شاعرانه و توام با نواختن ني توسط »محمد«‌، راز عاشق پيشگي او را با يك دختر به نام »خزيم« برملا مي كند،‌اما سر خوردن پاي هستي چوپان ( خزيم) در رودخانه و غرق شدن او از طرفي افسوس خواننده و جذابيت و كنجكاوي او و از طرفي حسرت محمد را به دنبال دارد كه حتي در لحظاتي خواننده خود را در جاي چوپان قرار مي دهد. »خول ممد« اگر چه به »خزيم « قول داده است كه بعد از او ديگر معشوقه اي را براي زندگي اختيار نكند، اما شبي در خواب، »خزيم « ازاو مي خواهد براي آزاد شدن روحش زندگي جديد خود را دوباره آغاز كند. آواز »حيران« گفتن،‌تحليل اشعار خيام، صحبت از آزادي وآزادگي، مبارزه با ظلم و خان منطقه، و قناعت به چوپاني جملگي از درسهايي است كه »خول محمد« به مردم داستان و مخاطبان خود مي دهد. همين ويژگي هاست كه باعث مي شود يكي از بزرگان ده به او بگويد »رخت چوپاني برازنده تو نيست واين را نه تنها من، بلكه حتي كودكان آبادي نيز مي دانند. از قول استاد [!] بيا سر خط ما و با ما كنار بيا. »قاسم خان« آرزويش اين است كه فرزندي مثل تو داشته باشد آن روز از ته قلب به من گفت: اي كاش يك دست نداشتم و لي به جاي حمزه، حمه چوپان فرزند من بود. اين گونه است كه در لباس چوپاني نيز بزرگ جلوه مي كندواستادي را در پيشه چوپاني مي يابد. »محمد« با زورگويي خان منطقه مبارزه مي كند،‌خانه او را آتش مي زند و به روستايي ديگر مهاجرت مي كند. دعوت اهالي را لبيك مي گويد و در پس عشقي بزرگ، زندگي بزرگتري را با »گولان« يكي از دختران آغاز مي كند. »خول ممد« را نشر» رهرو« مهاباد به قيمت 850 تومان و در 182 صفحه به زينت طبع آراسته است.قبلادر سيروان منتشر شده است

نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٥/۳/٢

                                      يك خبر براي خودم
                                           سوم شدم!
جشنواره رسانه اي ميراث فرهنگي يكشنبه 31 ارديبهشت ماه بعد از ماه ها انتظار شركت كنندگاني كه آثار خود را به اين جشنواره فرستاده بودند، با حضور رحيم مشايي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي (مدير سابق مجله كردي سروه) در تهران برگزار شد و ما سوم شديم [متاسفانه!]
متاسفانه نه به خاطر كسب مقام بالاتر، بلكه به خاطر دريافت سكه هاي بيشتر و در نتيجه كسب پول بيشتر از فروش آنها!
باور كنيد اين آرزوي تمام خبرنگاراني است كه معمولا هشت مالي آنها در گرو هفت است. اگر دوستان من كه اول و دوم شدند،‌ خبرنگار نبودند، آرزو مي كردم كه اول شوم اما حيف ....
اگر اول مي شدي شش سكه جايزه مي گرفتي، اوووووو!!! براي يك عمر زندگي پولش كافي بود.
در اين مراسم قاسم جاني از ايلام به خاطر انتشار مقاله پژوهشي درباره سنگ نوشته هاي ايلام در نشريه نسيم غرب و نيز يك خانم خبرنگار كرمانشاهي از نشريه نقد حال دو چهره ديگر كرد بودند (البته اگر دومي خود را  كردبخواند و زبانش به فارسي تغيير پيدا نكرده باشد!) که حايز رتبه شدند و سكه گرفتند. مجري برنامه هم يك بار نام كرمانشهر را با كرمانشاه اشتباه خواند و ما خيال كرديم يك كرد ديگر هم جايزه مي گيرد بنابراين آنقدر كف زديم كه دستهايمان سرخ شد و دست آخر هم معلوم شد كه طرف« بچه كرمووونه!»
دوستان صدا و سيما هم مثل هميشه گل سر سبد بوند و سكه گرفتند و وقتي الهام گوران خبرنگار شبكه خبر براي تكميل گزارش خود با طه هاشمي معاون پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي مصاحبه كرد من از حسرت مجبور شدم به يكي از خبرنگاران بگويم خدمات متقابل شبكه خبر و ميراث فرهنگي را ببين!
البته گزارش صدا و سيمايي ها باعث شد چند نفر از دوستان با من تماس بگيرند و لطفشان را نثار ما كنند. ناگفته نماند خانم مجري برنامه هم كه از صدا وسيما بود، كلي براي ما سنگ تمام گذاشت و همه اش لباس كردي ما را گزارش مي كرد كه چقدر خوبه آدم با لباس محلي كه نشانه فرهنگ زيباي ايراني است در مراسمات رسمي شركت كند و خلاصه مي گفت: اي لباس كردي پوش! اي خبرنگار كرد! اي ... ! (لباس كردي بپوشيد، جايزه بگيريد!)
حضار هم با گزارش مجري برنامه براي ما دسته دسته دست مي زدند و ما هم قطره قطره اشك خجالت مي ريختيم و البته سينه سينه هم ژست مي گرفتيم!
لطف ديگر صدا و سيما اين بود كه عدد يك به آمار پخش اندك لباس كردي اين رسانه به اصطلاح ملي اضافه شود. (آفتاب از كدوم طرف ....؟!)
شگفتي لباس من البته به دفتر روز شرق هم رسيد. باور نداريد از ايرج جمشيدي و جواد روح و اكبر منتجبي و تاجيك بپرسيد.
لباس كردي و تهران!؟ كجايي گل آقاي گيلان غرب و چيا فوادي براي پاسخي دندان شكن به مخالفان؟!‌
در جشنواره رسانه اي ميراث فرهنگي مجيد رضاييان دانشجوي دكتراي روزنامه نگاري، طه هاشمي معاون پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي، صاحب امتياز و مدير مسئول سابق روزنامه هاي اخبار امروز و انتخاب،‌ مهدي قائم دكتراي پژوهشي در رسانه هاي جمعي، سيد مسعود شجاعي طباطبايي فوق ليسانس رشته گرافيك و رئيس خانه كاريكاتور ايران، مجتبي آقايي عكاس و موسس چند موسسه عكاسي!‌و سيد محمود ازناوه عكاس سرشناس كشور به همراه خانم مينو بديعي تعداد1015 ارسالي را قضاوت كردند. شايد خبر ديگر را در اين باره از رسانه ها نقل كنم اما تا آن زمان به نظر شما از ميان صدا و سيمايي ها، داوران و خبرنگاران كدام يك بيشترين سكه را گرفتند؟!                    

                                             خبر ايرنا

روزنامه نگار جوان كرد مقام سوم جشنواره رسانه ای ميراث فرهنگي كشور را کسب کرد 

ايرنا:فيض اله  پيري " روزنامه نگار جوان كرد در نخستين جشنواره رسانه اي ميراث فرهنگي در بخش گفت و گو مقام سوم كشوري را كسب كرد. اين جشنواره 31 ارديبهشت ماه به مناسبت روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي در دو بخش سراسري و محلي در تهران برگزار شد. اين جشنواره در رشته هاي گزارش، خبر، گفت و گو، مقاله مطبوعاتي( يادداشت،نقد و سرمقاله)، مقاله پژوهشي و موضوع ويژه با عنوان ترويج حفاظت از آثار تاريخي برگزار شد. عنوان مطلب " فيض الله پيري " در بخش گفت و گو " هنر سفالگري برجسته فراموش شده است " كه با هنرمند سفالگر كردستاني گفت و گو كرده بود در هفته نامه سيروان هشتم بهمن ماه سال گذشته چاپ شده بود مي باشد." رحيم مشايي " معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جايزه فيض الله پيري را كه شامل دو سكه بهار آزادي و لوح تقدير بود به وي اهدا كرد. " فيض الله پيري " متولد 1359 شهرستان قصرشيرين مي باشد كه مدت هشت سال در خبرگزاري جمهوري اسلامي، روزنامه هاي صبح امروز، شرق و هفته نامه هاي محلي استانهاي كردستان و كرمانشاه مشغول به فعاليت روزنامه نگاري مي باشد و هم اكنون در هفته نامه سيروان مشغول به كار است.

                                        خبر سیروان نیوز

روزنامه نگار کرد در جشنواره میراث فرهنگی مقام کسب کرد 
 
 www.sirwannews.com : "فیض الله پیری" روزنامه نگارخلاق،متعهد و پرکار کرد توانست با ارسال یکی از گفت وگوهایش درباره"هنر سفالگری "به جشنواره میراث فرهنگی ، به مقام سوم این جشنواره دست یابد.پیری متولد سال 1359و اصالتا اهل قصرشیرین است وسالهاست در نشریات وخبرگزاری های ملی ومحلی قلم می زند. اوهم اکنون همکار هفته نامه سیروان درسنندج ا ست.پیری  در جریان جشنواره روزنامه نگاران حامی میراث فرهنگی که این هفته درتهران برگزار شد، توانست به مقام سوم کشوری دست یابد.                                                                        سیروان نیوز این موفقیت را به پیری وجامعه مطبوعاتی مناطق کردنشین تبریک می گوید.                         

                                         

سایت کرمانشاه خبر

www.kermanshahkhabar.ir  فيض اله  پيري " روزنامه نگار جوان كرد در نخستين جشنواره رسانه اي ميراث فرهنگي در بخش گفت و گو مقام سوم كشوري را كسب كرد. اين جشنواره 31 ارديبهشت ماه به مناسبت روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي در دو بخش سراسري و محلي در تهران و در رشته هاي گزارش، خبر، گفت و گو، مقاله مطبوعاتي( يادداشت،نقد و سرمقاله)، مقاله پژوهشي و موضوع ويژه با عنوان ترويج حفاظت از آثار تاريخي برگزار شد.

عنوان مطلب " فيض الله پيري " در بخش گفت و گو " هنر سفالگري برجسته فراموش شده است " كه با هنرمند سفالگر كردستاني گفت و گو كرده بود در هفته نامه سيروان هشتم بهمن ماه سال گذشته چاپ شده بود مي باشد." رحيم مشايي " معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جايزه فيض الله پيري را كه شامل دو سكه بهار آزادي و لوح تقدير بود به وي اهدا كرد 

فيض الله پيري " متولد 1359 شهرستان قصرشيرين مي باشد كه مدت هشت سال در خبرگزاري جمهوري اسلامي، روزنامه هاي صبح امروز، شرق و هفته نامه هاي محلي استانهاي كردستان و كرمانشاه مشغول به فعاليت روزنامه نگاري مي باشد و هم اكنون در هفته نامه سيروان مشغول به كار است.

سایت کرمانشاه خبر این موفقیت را به دوست عزیزمان آقای فیض الله پیری تبریک می گوید.

                             

اين هم خبرسایت رسمی اتحاديه ميهنی کردستان عراق

                       روزنامه نگار کرد در جشنواره میراث فرهنگی مقام کسب کرد

www.pukmedia.com: "فیض الله پیری" روزنامه نگارخلاق،متعهد و پرکار کرد توانست با ارسال یکی از گفت وگوهایش درباره"هنر سفالگری "به جشنواره میراث فرهنگی ، به مقام سوم این جشنواره دست یابد.پیری متولد سال 1359و اصالتا اهل قصرشیرین است وسالهاست در نشریات وخبرگزاری های ملی ومحلی قلم می زند. اوهم اکنون همکار هفته نامه سیروان درسنندج ا ست.

پیری در جریان جشنواره روزنامه نگاران حامی میراث فرهنگی که این هفته در تهران پایتخت ایران برگزار شد، توانست به مقام سوم دست یابد.

فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :