قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٤/٧/۱٩

آینده كردهای ایران در موزائیك قدرت
10 ارديبهشت 84

سیروان، فیض الله پیری: »سید محمد رضا خاتمی« دبیر كل جبهه مشاركت و نایب رئیس مجلس ششم و عضو اصلاح طلبان پیشرو در سفری به كردستان و دیدار عمومی مردم با شهرهای مختلف این استان به صراحت از حقوق كردها در حاكمیت سخن گفت كه به گفته وی دكتر معین كاندیدای مورد حمایت آنها برای ریاست جمهوری این كار را عملی خواهد كرد.
قتل های زنجیره ای، حضور كردها در كابینه ی آینده، مطالبات قومی، ماجرای جلالی زاده در هیأت رئیسه مجلس ششم، نقد برادر، قدرت رئیس جمهور و ... از جمله موضوعاتی بود كه خاتمی در جمع نخبگان كردستان به طور صریح درباره آنها سخن گفت.
* مطالبات كردها و تبعیض مثبت
دبیر كل جبهه مشاركت در پاسخ به سوالی درخصوص تبعیض مثبت برای جبران مطالبات كردها گفت: تبعیض مثبت امروز دردنیا یك روند قابل قبول است وتجربه بشری نشان داده كه مفید است. یك سری طبقات اجتماعی، گروهها، اقوام و ... هستند كه به خاطر ناعدالتی هایی كه در قبل وجود داشته ، نتوانسته اند استعدادهای خودشان را رشد و پرورش دهند بنابراین باید از طریق تبعیض مثبت ضریب بی عدالتی را كه در قبل وجود داشته فراهم كنیم. مناطقی مثل كردستان، بلوچستان، هرمزگان وبخشی از خوزستان وآذربایجان به اعتقاد خاتمی ‌جاهایی هستند كه باید تبعیض مثبت را در خصوص آنها اعمال كرد.
* اصل 15 چرا عملی نشد؟
او در پاسخ به سئوالی د رخصوص تدریس زبان كردی و اجرا نشدن اصل 15 قانون اساسی به بهانه حفظ امنیت ملی گفت: [ تدریس زبان كردی] كه در حوزه اختیارات رئیس جمهور است، حتما عملی خواهد شد. من این تحلیل را كه به بهانه حفظ امنیت ملی اجرا نشد،‌قبول ندارم، بلكه پرداختن به یكسری مسایل سیاسی و عام اجتماعی موجب شد كه این مسئله در حاشیه قرار بگیرد. در دو سه سال اول بخشی از توجه خودمان را به شوراها اختصاص دادیم. برخی از مسایل كه قومیتی هم نبود و به همان اندازه كه شما با آن درگیر هستید،‌ما هم با آن درگیر هستیم، پیگیری كردیم مثل جرم سیاسی و قانون مطبوعات. او به تاكید اضافه كرد:‌ آن اصول از قانون اساسی كه مطابق با مطالبات شما وضع شده است مورد توجه قرار می گیرد و كاری باید بكنیم كه غفلت هشت سال گذشته مورد توجه قرار گیرد.
* شرط شركت در انتخابات
خاتمی گفت:‌اگر انتخابات آزاد نباشد و ما تصور كنیم هیچ تغییری ایجاد نمی كند،‌در آن شركت نمی كنیم. اصل این است كه یك گام به پیش برویم واز این فرصت استفاده كنیم . اگر فرصت نیست، لزومی نیست به جریانی كه می خواهد همه مظاهر اصلاحات درجامعه را ببندد، مشروعیت بدهیم.كسانی یك سال پیش گفتند ما شركت نمی كنیم، فرصت را برای طرح ایده های خودشان محدود كردند . او تأكید كرد كه انتخابات فضایی است كه به طرف مقابل تحمیل شده و نباید این فرصت نادیده انگاشته شود.
* »‌ایران برای همه ایرانیان« نه برای همه قومیتها!
این فعال سیاسی درتوضیح اظهارات خود كه در مهاباد شعار »ایران برای همه ایرانیان« را تأیید و »ایران برای همه قومیتها« را نفی كرده بود، گفت: قومیتها بخشی از ایران هستند و ایرانیها گسترده تر و چتربازتری ازهمه قومیتها هستند. اگر ایران را برای همه قومیتها بدانیم، بخشی از ایرانیها را حذف كرده ایم،‌اما ایران برای همه ایرانیان، مشكلی ایجاد نمی كند.
* مطالبات كردها و اختیارات رئیس جمهور
خاتمی در خصوص مطالبات »15 گانه« كردها گفت: من مطالبات 15 گانه كردها را قبول دارم. »كوتاه آمدن« ها و »ملاحظه كاری« هایی كه در دوران گذشته بوده، نخواهیم داشت و معتقدیم كه برای اجرای آن می توان از اختیارات رئیس جمهوری استفاده كرد،‌اگر دیگران چالش ایجاد كردند،‌باید برخورد كرد. در بخشی كه مربوط به اختیارات رئیس جمهوری نیست، باید تلاش شود با استفاده از افكار عمومی و جریان اجتماعی بخشی دیگر حكومت ترغیب، تشویق و در مواردی به او تحمیل شود. دبیر كل جبهه مشاركت با اشاره به عضویت شخصیت های قومی در حزب متبوع خود اظهار داشت: تشكل ما آنقدر قوی نیست كه برنامه های كلان داشته باشیم، اما باهماهنگی دوستان كرد، بلوچ، تركمن، و ... برای مطالبات آنها تلاش می كنیم.
* رئیس جمهور كرد در عراق
وی در خصوص انتخاب جلال طالبانی به عنوان یك رئیس جمهور در عراق گفت: هم اصلاح طلبان و هم بخش هایی از حكومت از این جریان استقبال كردند و با توجه به روند مسالمت آمیز ومشاركت همه بخش های مختلف در ساختار قدرت، جامعه عراق می تواند الگویی برای همه كشورهایی باشد كه تنوع در آنها وجود دارد.
او گفت: این جریان بر اصلاح طلبان و حتی اقتدارگرایان (برای اصلاح بینش آنان) كه نسبت به مطالبات كردها بی توجه هستند، تاثیر گذار است و موجی كه در منطقه ما ایجاد شده نمی توان در برابر آن چشم پوشیده وباید نسبت به آن واكنش نشان داد.
* رئیس جمهور كرد در ایران!
یكی ازحاضران جلسه از خاتمی در خصوص احتمال رئیس جمهور شدن كردها در ایران پرسشی مطرح كرد كه او در پاسخ گفت: من موافق هستم، امااشكال قانون اساسی مثل بخش های دیگر وجود دارد. اصلاح قانون اساسی از اختیارات دولت نیست. مشی ما این است كه قانون اساسی به عنوان یك دستاورد بشری باید در معرض نقد واصلاح قرار گیرد؛ بنابراین دولت [ آینده] در صددآن خواهد بود كه خیلی راحت این قانون توسط كارشناسان و نخبگان بتواند نقد وایرادهای آن استخراج شود . درآن صورت می توان با كمك همدیگر و آن بخش هایی كه موثر هستند،‌ فشار آورد كه به اصلاح قانون اساسی نظر بدهند.
* ماجرای جلالی زاده در هیئت رئیسه مجلس
نایب رئیس مجلس ششم در پاسخ به سئوالی در خصوص عدم حمایت حزب وی از عضویت جلال جلالی زاده به عنوان یك كرد اهل سنت در هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ائتلاف اصلاح طلبان از قسمتی از راست شروع می شد و تا چپ ترین چپ ها هم ادامه داشت. با انتخاب جلالی زاده و بعد از فشارهایی كه بر مجلس حاكم شد، بخش قابل توجهی از این اصلاح طلبان دچا رمشكل ذهنی شدند و به هر دلیل از این روند حمایت نكردند. او گفت: 50 تا 60 نماینده مشاركتی بود، حدود 120 نفر طرفدار مشاركت، اما مجموعه اصلاحات حدود 200 نفر بودند. بنابراین در لحظه ی نهایی بعد از فشارهایی كه ایجاد شد ، جز آن 60 نفركسی هم حاضرنبود ‌حمایت كند. همین مشكل در قانون مطبوعات برای ما پیش آمد. اما الان وضعیت تغییر یافته و نیروهایی كه در جریان اصلاحات هستند انسجام فكر و عملی دارند.
* حضور كردها دركابینه
خاتمی در خصوص حضور كردها در كابینه آینده گفت:‌ما مصمم هستیم كه این كار را بكنیم اما آن قسمتی كه به وزرا مربوط می شود بخشی از آن به مجلس مربوط است اما این دلیل نمی شود كه در بخش های دیگر مانند معاونین رئیس جمهور و مدیریتهای كلان وزارت خارجه ازآنها استفاده نكنیم. حتما دراین بخش كه اختصاصاً در اختیار دولت هست از این نیروها استفاده خواهد شد. وی درخصوص مقایسه كردها با مسائل خوزستان گفت: آگاهی و منطق مردم كردستان قابل مقایسه با دیگر اقلیتها نیست،‌باید این روند مسالمت آمیز و دموكراتیك را دركردستان تقویت كنیم.
* مطالبات زنان
در نشست نخبگان كردستان با دبیر كل جبهه مشاركت، چند تن از زنان نیز برنامه های دولت آینده را برای پیگیری و مطالبات زنان جویا شدند. عضو ارشد اصلاح طلبان پیشرو گفت: جامعه ما یك جامعه سنتی است اما تحولاتی در این زمینه ایجاد شده از جمله دو زن در كابینه حضور دارند. این كافی نیست اما این تابو را درجامعه ما شكست. الان زنانی را در سطح مدیران كلان وزارتخانه ها،فرمانداران و بخشداران داریم اما در تمام جهان چند نخست وزیر،‌وزیر و رئیس جمهور وجود دارد؟
او گفت: وقتی در سویس قانون می گذارند كه 30 درصد از نمایندگان باید زن باشد، یعنی به طور عادی مردم آقایان را انتخاب می كنند. این مشكل در تمام جوامع وجود دارد اما باید به جلو گام برداریم. وی اضافه كرد: باید در سه بخش قوانین، فرهنگ سازی و افزایش سهم زنان در مدیریت تلاش كنیم كه قبلاً هم فعالیت هایی در مجلس صورت گرفته و از جمله حذف مسخره ترین قانون یعنی مجاز نبودن سفر خانم ها به خارج از كشور كه ازدواج نكرده بودند و نیز قانون »رفع هر گونه تبعیض علیه زنان« كه با چالش مواجه شد.
* حكومت یگانه دموكراتیك
محمد رضا خاتمی اظهار عقیده كرد كه او حكومت یگانه دموكراتیك را می پسندد اما پرسید كه در جامعه ما چقدر امكان تحقق یك انتخاب كاملاً آزاد و دموكراتیك وجود دارد كه هر كسی رئیس جمهور شود واختیارات مناسب را برای پیش بردن برنامه هایش عین كشورهای دموكرات داشته باشد؟ وی گفت: محافظه كاران 7 تا 10 درصد پایگاه مردمی دارند  پس حكومت »یگانه دموكراتیك« قابل تحقق نیست بهتر است كه حكومت دوگانه نیمه دموكراتیك داشته باشیم .نباید بگوئیم از هیچ فرصتی استفاده نمی كنیم و همه چیز را د راختیار آنها بگذاریم. مردم ایران»حكومت دموكراتیك« را می خواهند اما عواملی سبب می شود كه نتوانند از همه قدرت استفاده كنند. ما باید برای تحقق این امر باید نهادهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی كه از نهادهای سیاسی امكان فعالیت بیشتری دارند را گسترش دهیم.
* سهم اهل سنت در قتل های زنجیره ای!
خاتمی در پاسخ به سوالی درخصوص قتل های زنجیره ای كه اندیشمندان كرد و اهل سنت هم جزو آنها بودند،‌گفت: قتل های زنجیره ای قبل از مجلس ششم اتفاق افتاد. در مجلس ششم با حضور دوستان كرد در مجلس جلسات متعدد گذاشته شد. مواردی كه سرو صدا داشت،‌مشخص بود،‌اما مواردی كه بی سر و صدا و مظلومانه بود، بعدها ابعادش برای جریان ها و فعالین سیاسی روشن شد؛ از جمله در مورد اهل سنت.[ این قتل ها] نه تنها در كردستان بلكه در سیستان و بلوچستان، هرمزگان ، تربت جام و ... اتفاق افتاد و تعداد، پروژه ها،‌شیوه ها و مسایلی كه داشتند،‌روشن شدو ما از این جریان مطلع هستیم. او گفت: پرونده ناقص مانده است. همه می دانند چه اتقافی افتاده است.[پیگیری]  كسانی كه مرتكب این قتلها شده اند و یا دنبال كرده اند و مهم تر از همه افكاری كه در پشت این پرده هست،ناتمام مانده و آقای معین گفته اند كه پیگیری می كنند.
* تعامل با مجلس هفتم
دبیر كل جبهه مشاركت پیرامون تعامل دولت آینده بامجلس هفتم گفت: برخی دوستان می گویند كه این مواضع برای رد صلاحیت شما كافی است. وقتی ما این مواضع رامی گوئیم علی رغم اینها رد صلاحیت نمی شویم، بنابراین یك مانع ذهنی برای تحقق این اهداف برداشته شده است؛ یعنی كسی كه حاضر است دكتر معین را با این مواضع تایید صلاحیت كند،آن وقت به مجلس هفتم  اجازه نخواهد داد كه در هر كاری كه دلش می خواهد دخالت كند .او مشكلات و موانع را تایید كرد، اما گفت: باید با مجلس تعامل كرد و به نتیجه رسید. استفاده حداكثری از اختیارات قوه ی مجریه در دستور كار ماست.
* توافق پشت پرده با رفسنجانی نداریم
خاتمی در پاسخ به سوالی درخصوص توافق پشت پرده اصلاح طلبان با رفسنجانی گفت: چنین اتفاقی نیفتاده و از طرف ما به آقای رفسنجانی یا دوستانی دیگر كه در رابطه با ایشان فعال هستند، هیچ گونه ارتباط و همكاری و هماهنگی نبوده است. به غیر از جلساتی كه در قالب جبهه دوم خرداد برگزار می شود و كارگزاران هم در آنجا شركت می كنند،‌ارتباطی نبوده است.
* محدودیت اطلاع رسانی دولت
به گفته نایب رئیس سابق مجلس ششم یكی ازمشكلاتی كه دولت فعلی داشت و یكی از عواملی كه موجب شد مهندس موسوی وارد عرصه نشود جریان اطلاع رسانی یك سویه و خیلی اوقات سانسو ركننده دولت است. بنابراین برای جریان اطلاع رسانی برای اصلاح طلبهایی كه در درون دولت هستند باید فكری كرد. در مجلس به خاطر تریبون آزاد این محدودیت ها كمتر بود اما برای دولت حتماً باید فكری بشود.
* مشاركت حداكثری یا انتخابات آزاد؟
این چهره سیاسی كه حزب متبوع وی»معین«را برای ریاست جمهوری نهم كاندیدا كرده و خودنیز به عنوان معاون وی در نظر گرفته شده است تاكید كرد كه تلاش ما این است  كه اگر انتخابات آزاد وجود داشته باشد، حداكثر مردم را به صحنه بكشانیم. انتخابات آزاد یكی از مهمترین وسیله ها برای تحقق دموكراسی است. به گفته وی، انتخابات آزاد با مشاركت حداكثری به نفع مردم و كشور است اما انتخابات آزاد بامشاركت حداقلی ضررش كمتر و در عین حال انتخابات بسته با مشاركت كمتر خدشه ای بسیار مهم به مشروعیت نظام وارد می كند ودر حقیقت باز كردن دریچه بحران به روی مملكت می باشد كه بخش اصلی آن در دست كسانی است كه می توانند اجازه برگزاری انتخابات آزاد را بدهند.
* رقیب معین
خاتمی، »تحریم« و »شركت نكردن مردم درانتخابات« را رقیب اصلی معین دانست و گفت: ما در حقیقت با تحریم رقابت می كنیم . اگر انتخابات آزاد برگزار شود و كاندیداها درهمین حد باشند،  آقای رفسنجانی می تواند رقیب باشد. اما اگر آقای رفسنجانی نیاید، یكی از كاندیداهای محافظه كاران رقیب اصلی است. در صورت رد صلاحیت معین در میان كسانی كه الان هستند،‌كاندیدایی كه با معیارهایی كه مدنظر ماست پیدا نمی كنیم.
* امضای آخر شورای نگهبان
به اعتقاد دبیر كل جبهه مشاركت مهم نیست كه شورای نگهبان تایید انتخابات را امضا آخر می كند، بلكه مهم این است كه انتخابات آزاد برگزار شود. او گفت: ما می توانیم آن را دموكراتیك وآزاد تلقی كنیم و بهره ی خودمان را از آن بگیریم. اختیارات شورای نگهبان نامحدود است اما لزومآً این نیست كه شورای نگهبان در همه انتخابات از این اختیارات برای مقاصد سیاسی و جناحی استفاده كند،‌اگر شرایط را مناسب بدانند این كار را می كند اما ما باید در سطح احزاب و مردم مانع آن شویم.
* ارتباط سوریه،‌تركیه  و ایران برای سركوب كردها نیست
عضو ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به سئوالی در خصوص ارتباط سوریه، تركیه و ایران برای سركوب كردها گفت: من گمان نمی كنم این ارتباط در مورد سركوب كردها وجود داشته باشد. ارتباط هایی در مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و منطقه ای وجود دارد اما تا آنجایی كه من مطلع هستم - حداقل در دولت آقای خاتمی - هیچ ارتباطی در این مورد با آنها وجود ندارد،‌طبیعی است كه ما و آنها از مرزهای خودمان حفاظت می كنیم اما این كه ارتباطی برای سركوب وجود داشته باشد، چنین چیزی وجود نداشته است و در آینده هم این موضوعی نیست كه بتواند در دستور كار قرار گیرد. اودر پاسخ به سئوالی دیگر د رخصوص مشروعیت رئیس جمهور شدن اهل سنت در ایران، گفت: به نظرم باید در قانون اساسی شرایطی فراهم شود كه هر ایرانی بتواند برای ریاست جمهوری انتخاب شود.
* موسوی و تحریم انتخابات
خاتمی در پاسخ به دو پرسش در خصوص آمدن موسوی و نیز تحریم انتخابات،‌اظهار داشت: مطالبات اصلی اصلاح طلبان با آمدن موسوی تغییر نخواهدكرد،‌اما این كه جرات تحریم انتخابات را داریم یا نه؟ ما درمجلس هفتم این كار را عملی كردیم. در صورتی كه انتخابات آزاد نباشد، اعلام می كنیم كه انتخابات آزادو قانونی نیست. [ مثل مجلس هفتم كه گفتیم] مجلسی كه دارد تشكیل می شود فرمایشی است،‌می گوئیم انتخابات نمایشی است.
* رئیس جمهور تداركاتچی نیست!
برادر رئیس جمهور بر خلاف اظهارات برادرش تاكید كردكه رئیس جمهوری تداركاتچی نیست و اختیاراتی كه رئیس جمهور دارد،‌اگر بخواهد استفاده كند،‌شأن او شأن خیلی بالایی است و می تواند بخش مهمی از این مشكلات را تقلیل دهد. ما با توجه به شناختی كه از توانائیهای رئیس جمهور داریم وارد این عرصه شده ایم كه اگر ملاحظه كاری نباشد واز همه اختیارات استفاده شود، حتما به پیشبرد روند دموكراسی كمك می كند.
* تكلیف كردهای خارج از كشور
خاتمی درپاسخ به سئوالی درخصوص بازگشت كردهای خارج كشور به عنوان دبیركل جبهه مشاركت و معاون اول رئیس جمهور احتمالی آینده اظهار داشت: ما اعتقاد داریم كه یكی از شاخصه های نظام دموكراتیك این است كه كمترین  تبعیدی سیاسی رادر خارج كشور داشته باشد،‌هر چند این آمار بیشتر باشد به معنای این است كه در آن كشور فضا برای ابراز عقاید و فعالیت سیاسی وجود ندارد و این یكی ازمعیارهایی است كه ما برای كاهش این میزان تلاش می كنیم. او گفت: ما باید به دنبال این باشیم كه آن كسانی كه به هر دلیل به خارج كشور رفته اند و خواهان این هستند كه شرافتمندانه در داخل كشور فعالیت سیاسی كنند، این فضا و  امكان به وجود بیاید.
اوگفت: بخشی از این امكان در دولت هست. در دولت خاتمی این تلاش صورت گرفت و گامهای اول هم اثر داشت: یعنی این روند باز گشت و فعالیت ایجاد كرد اما مسئله قتل های زنجیره ای ، گرفتاریها و مسئله كوی دانشگاه و ... برای ناكام گذاشتن این برنامه دولت بود كه موجب متوقف شدن این روند شد. ما با این اعتقاد تلاش خواهیم كرد كه این فضا را عوض كنیم. استفاده از این نیروها - حداقل آنهایی كه كار سیاسی نكرده اند و ناراضی هستند - در دانشگاهها و مراكز مختلف حتماً‌در دستوركار هست.
* چرا به عرصه عمومی باز نمی گردیم؟
این فعال سیاسی درخصوص مفید بودن فعالیت سیاسی و بازگشت خود و همفكرانش به عرصه عمومی اظهار داشت: ما دركشوری هستیم كه حكومت ابرقدرت است،‌یعنی همه چیز كشور دولتی ومردم در همه امور نیازمند دولت هستند. شما دراین وضعیت نمی توانید انتظار داشته باشید اصلاحات ودموكراسی در مقابل اقتدارگرایی به پیش برود و به همین دلیل سیاست اصلاح  درون حكومت یكی از سیاستهای ماست. اگر خارج از حكومت هم باشیم باید اصلاح درون حكومت مورد نظر باشد.
او گفت: نمی توانیم بگوئیم مابه حكومت كاری نداریم. اگر فرصتی ایجاد شده كه طی آن می توان با یك روند قابل قبول به درون حكومت رفت و بخشی از آن را اصلاح كرد و روی بخشی دیگر اثر گذار بود، نباید از این فرصت چشم پوشی كنیم. بنابراین مخالف هستیم كه به درون جامعه بازگردیم و رها كنیم.
* صحبت با برادر
دبیر كل جبهه مشاركت گفت: ما با خاتمی صحبت كردیم كه از همین اختیارات فعلی كه خیلی هم كامل نیست استفاده كنید،‌آنگاه به سراغ اختیارات بیشتر بروید. در همین قانون، رئیس جمهور می توانست سالی یكبار گزارش عملی حقوق بشر به مجلس بدهد اما نداد. می شود اخطار قانون اساسی داد. این ظرفیتها وجود دارد. در بحث وبلاگ نویسان جواب داد، البته وقتی كه [موضوع]  علنی شد. آقای خاتمی[رییس جمهور] تا آخر می گفت كه من به عنوان فرد وارد جریان شده ام، مدیون هیچ كس نیستم.
مردم 22 میلیون رای دادند. اما الان بر خلاف او یك جریان و گروه كاری منسجم كه هشت سال سابقه وتجربه خوب در این عرصه داشته، به صورت جدی وارد میدان شده ایم. معین قرار است با خود جمعی حركت كند و امكان بهره گیری از همه این فرصت ها برای ایشان بیشتر خواهد بود.
* معین و بحران كوچك و بزرگ
یكی از حضار از خاتمی پرسید كه وقتی معین نتوانست یك بحران كوچك [ حادثه 18 تیر] را كنترل كند و استعفا داد چطور می تواند ، بحران بزرگتری را كنترل كند؟ خاتمی در پاسخ گفت: من استعفا را كار بدی نمی دانم وقتی او دید كه فقط جاده صاف كن اقتدارگرایان خواهد بود،‌اشكالی نداشت استعفا دهد. استعفای معین یك اعتراض به روندی بود كه دیگر نمی توانست در آنجا كار كند.
او گفت: تفاوت دراینجاست كه اختیارات وزیر محدود و رئیس جمهور بیشتر است كه می تواند بحران های بزرگ تری را حل كند. اگر یك شرایطی پیش باید كه به هیچ وجه امكان پیشبرد آن وجود نداشته باشد و حضور فرد تنها مشروعیت بخشیدن به یك نظام غیر دموكراتیك باشد، بهترین گزینه استعفا خواهد بود.


فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :