قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٤/٩/٦

کیانی،  روزنامه نگار متعهد
فیض الله پیری: سایت های خبری  چندی خبر مرگ سلیمان کیانی روزنامه نگار متعهد و متبحر کرد کرماشانی به علت بیماری را به مخاطبان خود مخابره کردند؛ چهره ای که بدون شک روزنامه نگاری معاصر کرماشان مدیون تلاش های شبانه روزی اوست.
کیانی اگر چه نسبتاً جوان اما پدر مطبوعات کرماشان بود. در کرماشان متولد و تا دوره نوجوانی در قصرشیرین زیست. وی با نشریات مختلفی همکاری داشت اما در روزنامه نگاری معاصر کرماشان خود رسماً وارد گود شد و از جمله پایه گذاران هفته نامه »آوای کرمانشاه« بود که بعدها به آوای غرب و دوباره به »آوای کرمانشاه« تغییر نام داد. کیانی در فاصله تغییر نام آوای کرمانشاه مدتی از کار خود دوری جست و به بازار رفت. در اوج دوران اصلاحات در »آوای غرب« به همراه برخی همکاران خود در این نشریه نقشی اساسی در هدایت افکار عمومی برای راهیابی چهره های موسوم به دوم خرداد به مجلس ششم داشت. کیانی همزمان و نیز بعد از این دوران با همکاری ارشاد کرماشان به صورت ریشه ای به بازپروری علمی روزنامه نگاران در این استان پرداخت و با برگزاری کلاس های آموزشی روزنامه نگاری در شهرستان ها نقشی اساسی در پایه گذاری روزنامه نگاری معاصر کرماشان ایفا کرد، به طوری که پدر معاصر مطبوعات کرماشان کمترین عنوانی است که باید برای او قایل شد و بی شک مطبوعات امروز کرماشان مدیون او هستند. کیانی به خاطر عقایدش روزگاری در زندان گذراند، اما ماههای آخر عمر خود از طریق بازار امرار معاش می کرد و ایام می گذارند.
کیانی روزنامه نگاری متعهد و آزادی خواه بود و همیشه تأکید می داشت که قلم باید در خدمت اندیشه انسانی باشد. او با نام مستعار»س -کیهان«  (نام فرزندش)، سلیم مرادی، مراد سلیمی (پدر همسرش) مطالب فراوان نوشت و درزمانی که حملات خشونت آمیز به اصلاحات می شد مقاله ی تاریخی او به نام »دو گام به پس، یک گام به پیش«‌در روزنامه صبح امروز منتشر شد. او در پاسخ به سران یکی از گروههای افراطی راست که به او گفته بود: »تو را ادب می کنیم« پاسخ داد: »ما خود ادب آموخته ایم«.
سیروان تنها مدتی قبل از جاودانگی کیانی بارها پیشنهاد یک مصاحبه پیرامون مطبوعات و روزنامه نگاران کرماشان به او داد اما او بنابه دلایلی و از جمله بیماری نپذیرفت.  درگذشت این روزنامه نگار کرد را به مطبوعات و روزنامه نگاران کرد و جامعه مطبوعاتی کرماشان تسلیت می گوییم.

فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :