قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٤/۱۱/۱٤

تجربه سیروان عبدالعزيز مولودي
12 بهمن 84
 ورود سیروان به عرصه ی مطبوعاتی محلی كردستان، فال نیكی بود كه 8 سال پیش و در فضایی سرشار از امید آغاز شد. آغازی كه همزمان بود با راه افتادن قطار اصلاحات، كه به تعبیر اصلاح طلبان با هدف همراه نمودن هر چه بیشتر علاقه مندان به تغییر از طیفهای مختلف فكری به حركت افتاد و توانست علیرغم همه كاستیهایی كه داشت زمینه را برای مشاركت بیشتر واعتماد سازی اجتماعی فراهم نماید.

در آغاز و در ادامه راه به سیروان نیز كم و بیش دارای كاستیها و نقاط قوت بود وعلاقه مندی به سیروان و شخص آقای جلالی زاده به عنوان مدیر مسئول، هیچگاه مانع از آن نشد كه كاستیها را نادیده بگیرم و مورد انتقاد قرار ندهم . علیرغم آنكه نوشتن در مطبوعات را ابتدا با سیروان تجربه كردم، همواره نیز از منتقدان آن بودم، چرا كه معقتدم این به سلامت راهی كه میرفت یاری می رساند. تجربه با سیروان در طول 8 سال ادامه یافت و با همه ی قبض و بسطی كه یافت، در انتشار سیروان ماه كه چهار شماره اول آن را با همكاری آقای توفیق رفیعی كار كردم به اوج خود رسید.
نوع برخورد با سیروان بعد از تغییرات اخیر حاصله در حوزه سیاسی (مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم) بیانگر یك تفاوت در نگرش و روشی است كه به نظر می رسد مجال شكل گرفته در 8 سال گذشته را به محاق برده و با مشكل مواجه می سازد.
در طول دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی،‌ در كنار سیروان، دیگران نیز تحمل شدند و حتی آبیدر كه در آن سالها با ادبیاتی غیر معمول در حوزه روزنامه نگاری و اخلاق به انتقاد از اصلاح طلبان می پرداخت تا وقتی توان داشت،‌انتشار یافت و خود خاموش گشت. اینك كه محافظه كاران به هر بابت قدرت را به طور كامل فرا دست آورده اند، چه در سطح ملی و چه در سطح محلی حداقل هایی كه می توانست حتی در سلامت راهی كه می روند مشفقانه و منتقدانه نقش داشته باشند را نیز برنتافته و یكی بعد از دیگری تصرف می نمایند. كاش این حداقل را تحمل می نمودند و برای مدیر مسئول جدید سیروان یا در جائی دیگر شغلی می یافتند یا اگر توان حضور در مطبوعات را داشت،‌ امتیازی دیگری برای نشریه ای دیگر می دادند و علاوه بر تامین آن به فرهنگ كتبی منطقه هم یاری می رساندند. البته فرهنگ و فعالان فرهنگی در منطقه علیرغم مشكلات موجود به حیات خود ادامه خواهند داد.
چرا كه تنها منطقه ممنوعه برای آنها و مخصوصا برای من طی سالهای گذشته و حال دفاع از حقوق بشرو شهروندی عموم مردم و مردم كُرد مخصوصا بوده است.   


فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :