قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٥/٤/۳

 کنگره شامی کر ماشاني؛ سال سگ و اقبال سگ!

قصر فرهاد:سگ حیوان وفاداری است.روزگاری درحیاط خانه روستایی ما نیز یک سگ حيات داشت .عادت سگها و میزان وفاداری آنها به صاحب خانه این گونه است که در عوض یک تکه نان یا استخوان به منزله نگهبانی ازخانه تا صبح پارس می کنند .سگ اگر چه وفادار اما اقبال خوبی در طبیعت نیافته است .از این روبرخی انسانها شانس و اقبال بد خود را به سگ نسبت می دهند و آرزوی زندگی سگ گونه می کنند .شامی کرماشانی شاعر نامی کرد و محبوب کر مانشاه از جمله این افراد بود که از بس تلخی روز گار و اجاره نشینی این آرزو را در اشعار زیبای کردی خود آورده است . اشعار زيبای کردی او بارها در رسانه های ایران و جهان منتشر شده است.امسال  سال سگ است .سال سگ از نظر قديمی ها سال خوبی نيست .شامی از بخت بد روز گار در سال سگ از مادر زایید! .شبها هم نمی خوابید به خاطر قیل و قال و پارس سگ!! هرشب هم می گفت خوش به حال سگ !

پارس سگ و يا انجام دستور و شکار به خاطر  احترام به  دادن تکه نانی است که به اومی دهند  .شامی نیز به فرهنگ و ادبیات کردی کر مانشاه خدمات زیادی کرده است اما... 

 من در باره سگ خبر های زیاد نوشته ام و اگر باز خبری در این مورد باشد ابایی برای نوشتن آن ندارم .در مورد شامی نیز اخبار زیاد و بعضا مقالاتی منتشر کرده ام اما دیگر به خود اجازه نمی دهم در باره "کنگره شامی کر ماشانی "چیزی بنویسم !بار ها نوشتم کنگره شامی کر ماشانی بر گزار می شود اما هنوز برگزار نشده و اگر هم بنویسم مردم باور نخواهند کرد .آري؛علیرغم انتشار فراخوان از سوی موسسه غیر دولتی هاوار و ارسال مقالات متعدد ؛ظاهرا ارشاد اسلامی که پرونده بر گزاری کنگره يادمان اين شاعر( که روز گاری باشعر سگی آرزوی زندگی سگی می کرد) بدان اداره سپرده شده اجازه بر گزاری آن را نمی دهد .چون از نگاه آنها باید قاسم ارژنگ و جلیل آهنگر نژاد شعرای نامی و قلم به دستان توانای کر مانشاه داور این کنگره نباشندودر عوض بايد  ... جای آنها را بگيرند .عليرغم انتشار فراخوان و ارسال مقالات  متعدد به این کنگره دست نوشته های شامی نويسان در محاق ارشاد گیر کرده است !البته قرار است بعد از یک سال خبر هایی در موردبرگزاری این یادمان و احتمالا زبان و ادبیات کردی در کرمانشاه منتشر شود که ما نيز در آن صورت بر گزارکنندگان  را به موقع خواهيم ستود . اما براستی آیا اینگونه رفتار  شایسته شامی کر ماشانی است؟به راستی اقبال شامی به قول خودش پست تر از سگ نيست که با کنگره گرا ميداشت او اين گونه بر خورد می شود؟ مدیر کلی که مانع بر گزاری کنگره  گرامیداشت اوست "کرد هرسینی "است و شامی نیز "کرد هرسینی " بود!پس حتما تا ييد خواهيد کرد که با اين شرايط اقبال شامی از اقبال سگ پست تر است ! شاید گناه دیگر شامی این بوده که به زبان کردی می گفت"اقبالم پست تر از اقبال سگ است.  

شامی این سر نوشت و اين اقبال و برخورد با خود را  در شعر مشهور کرانشینی پیش بینی کرده بود. آنجا که به زبان شيرين کردی می گويد: 

بازوم و خوسه بيه سه بال سه گ! 

  ئقبالم په ست تر وه ئقبال سه گ !       

 هاتم وه دنیا من وه سال سه گ !                       

شه وه یل نیه خه فم من وه قال سه گ !               

نسم شه ئويشم خوه ش وه هال سه گ!

ترجمه فارسی

دست و بالم از غصه[لاغر] شده است مثل دست و بال سگ!    

بخت اقبالم [در زندگی ]پست تر از اقبال سگ!      

به دنيا آمدم من در سال سگ! 

شبها نمی خوابم از صدای پارس سگ!

نصف  شب می گويم خوش به حال سگ !   

بقيش با شما !  

فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :