قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٥/٤/۱٤

                                       * من شعر مي نويسم و تو گريه مي كني 
                             اين روزها كه جدا از هميم، آه!
     گزارش سالگرد بمباران هاي شيميايي كردها و پرواز نوستالژيك پرندگان صلح بر فراز كردستان 

       Image hosted by allyoucanupload.comImage hosted by allyoucanupload.com   

   شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن 61 سال پيش مورد آزمايش و بمباران هسته اي قرار گرفتند و تقريبا 40 سال بعد در حادثه اي مشابه مناطق كردنشين ايران دستخوش بمب هاي شيمايي شد تا با مرگ و مجروح شدن عزيزترين وابستگان اين دو نقطه، ارتباطي ناخواسته و نوستالژيك شكل گيرد. شهرهاي ژاپن و مناطق كردنشين ايران به عنوان دو روح سالهاست كه در پي گم گشته خويش اند،‌ از اين رو وقتي اعضاي انجمن صلح طلب«موست» در مراسم گراميداشت شهداي شيميايي كردستان درمريوان حضور يافتند، ارتباط از قبل شكل گرفته، پيوند دوباره يافت وبدين ترتيب زماني كه«چيمن سعيدپور» از مصدومان شيميايي روستای      « آلوت»  بانه در مقام سخنران در جايگاه قرار گرفت‏، ژاپني ها اشك همدلي و هم احساسي مي ريختند و حتي خانم »شيزوكوسايا« رئيس بخش ايرانی گروه »موست« نيز وقتي ايراد سخن كرد، خود به شدت متاثر شد و از سخنانش متاثر شدند.
قطرهاي اشكي كه گويي بيانگر روزها و سال هاي جدايي دو تكه يك روح انساني بود. »چيمن سعيد پور« كه با هماهنگي تشكل غيردولتي »مرصاد« حامي مصدومان شيمايي استان كرمانشاه به همراه‌ »سعداله اعظمي« از مجروحان شيميايي روستاي »زرده« در شهرستان دالاهو به عنوان شاهد در دادگاه »آن رات« فروشنده هلندي مواد شيميايي به رژيم بعث عراق، حضور يافت، با صداي گرفته كه از تنگي نفس او حكايت داشت گفت: » چيمن سعيد پور جانباز 70 درصد شيميايي از روستاي »آلوت« شهرستان بانه هستم كه در تاريخ 25 فروردين سال 1366 [شمسي] به دست ناپاك دشمنان بشريت و انسانيت در اوج بي رحمي و به صورت بسيار وحشيانه مورد هجوم سلاح هاي شيمايي - آن هم در روستايي كه هيچ توجيه نظامي براي دشمن بعثي نداشت - قرار گرفتيم و مادر و خواهر شش ساله ام به شهادت رسيدند و من آنان را نديدم. تمام خانه و زندگي ما ويران و نابود شود و پدرم جانباز شيميايي است. در تمام زندگي ام لحظه اي بدون درد نبوده ام و اعصابم هميشه ناراحت است و حوصله هيچ كس - حتي خانواده - را نداشته ام. درد و خارش و سوزش چشمانم، ناراحتي ريه ها وسرفه مداوم،‌ زماني براي خوابم باقي نگذاشته [است]. استفاده مداوم از دارو و درمان تغذيه روزانه من شده، هميشه در فكر خود هستم و بعضي اوقات در اتاقم تنهايي مي نشينم و با خداي خود راز و نياز مي كنم كه به كدامين گناه به اين درد گرفتار شديم«؟
چيمن كه هر كلمه از سخنانش، گريه حضار را بيشتر و صفحات گزارش مرا خيس مي كرد، از طرف خانواده هاي شهدا و جانبازان شيمايي كردستان با آسيب ديدگان هيروشيما و ناكازاكي ابراز همدردي كرد.
دكتر »شهريار خاطري« مدير روابط عمومي و بين الملل انجمن حمايت از قربانيان سلاح هاي شيميايي در سخنان خود خبر از آن داد كه بمب هاي شيمايي استفاده شده روستاهاي اطراف مريوان،‌ نوعي گاز شيميايي به كار گرفته شده كه حتي در جنگ جهاني از آن استفاده نشده است.
خاطري گفت: بعد از 61 سال كودكان امروز ژاپن از حملات اتمي به ناكازاكي و هيروشيما آگاه هستند اما متاسفانه در كردستان چنين نيست. او خواستار آن شد كه اين حادثه به صورت قصه سينه به سينه به نسل هاي بعد منتقل شود.
او همچنين از تبادل توافق نامه هاي انجمن غيردولتي »موست« ژاپن در خصوص انتقال تجربيات خدماتي و درماني به مصدومان شيميايي ايراني خبر داد.
خانم »شيزوكوسايا« هم در گفتگو با ما از آمادگي تشكل متبوع خود براي شكل گيري يك تيم پزشكي تحقيقاتي در مناطق شيميايي شده خبر داد.
وي در سخنراني احساسي خود در مراسم گراميداشت شهدا و مصدومان شيميايي گفت:‌ »من خيلي متاسفم كه 18 سال است شما سكوت كرديد و هنگامي كه من از اين واقعيت آگاه شدم بسيار متاثر و ناراحت شدم. مي دانم كه اين مدت هيچ كس از درد شما خبر نداشته، درد شما درد روحي است ومن شما را درك مي كنم. متوجه شدم كه وقتي هيروشيما بمباران شد دنيا از اين حادثه مطلع هستند و كمك هاي كشورهاي مختلف از دنيا به ژاپن سرازير شد، اما وقتي آمدم ايران ديدم كه تعدادي شهيد و مجروح شدند و هيچ كس از اين مظلوميت باخبر نيست، ارزش هاي كمك به ژاپن را دريافتم. در زمان جنگ [ايران و عراق] خبرهايي از جنگ مي رسيد اما از شهدا و جانبازان شيميايي با خبر نبوديم. وقتي در مناطق شيميايي شده مريوان بازديد كردم و مردمان آنجا را ديدم بسيار متاثر شدم. من هم درد هيروشيما را تجربه كردم. اميدوارم با همكاري و تلاش همديگر اين واقعيت ها را به جهان منعكس كنيم. من با جناب شهردار به ديدن درياچه [زريبار] رفتم و طبيعت زيبا را ديدم. اميدوارم اين درياچه و طبيعيت زيباي شما با جنگ از بين نرود، حفظ شود. غروب را ديدم. همه شما مي دانيد طلوع و غروب يعني آغاز و پايان زندگي است. ما بايد زندگي كنيم، چگونه زندگي كردن بسيار مهم است. عده اي مجروح هستند و زندگي براي آنها سخت است. بايد كاري كنيم كه به همه اميد زندگي بدهيم«.
 بيمارستان تخصصي بيماران شيميايي در حال حاضر مهمترين خواسته مجروحان شيميايي است كه »محد شعباني« از جانبازان شيميايي روستاي قلعه جي در سخنان خود آن را مورد تاكيد قرار داد.
»فريد پروازه« نيز در يادداشتي كه امكان قرائت آن در مراسم فراهم نشد، نسبت به عدم انعكاس اين موضوع در رسانه ها و رسيدگي نشدن به »عذاب جهنم گونه» مجروحان شيميايي روستاهاي بالك، قلعه جي، نژمار و ني در قالب راه اندازي بيمارستان انتقاد كرد. در آيين گراميداشت قربانيان بمباران شيميايي كردستان در مريوان، نماد شهرهاي ناكازاكي و هيروشيما به مسئولان شهر مريوان وتعدادی از پرنده هاي كاغذي »درنا« به نماينده مجروحان شيميايي اهدا شد.
»شيزوكوسايا« نماينده موست در ارتباط با ايران گفت: پرنده درنا در ژاپن نشانه صلح و اميد است و هر كس اين پرنده ها را در خانه نگه دارد، صلح و اميد در زندگي اش جاري مي شود.
وي همچنين در گفتگويي با ما اظهار داشت: انجمن ما انجمن صلح و اميد و كار اصلي ما داروسازي براي مجروحان دنيا و نيز مجروحان شيميايي است. كار تخصصي ما كمك به فلسطين است. يكي از افراد ما چندي پيش به ايران آمد و به صورت اتفاقي از وضعيت بمباران شيميايي آگاه شد و ما تصميم گرفتيم به اين جا بياييم. بنابراين من نماينده ارتباط با ايران شدم.
او گفت:‌ ما تاكنون براي مجروحان شيميايي ايران كاري انجام نداده ايم اما در اين سفر و هدف عمده را دنبال مي كنيم. اول اينكه اميدواريم ضمن انتقال مظلوميت به آنها به جهان روحيه اميد و زندگي به »مجروحان شيميايي« كه خودمان قربانيان آن هستيم بدهيم و ديگر هدف ما راه اندازي يك تيم پزشكي تحقيقاتي در مورد مجروح هاي شيميايي است كه بتوانيم تحقيقات گسترده اي انجام دهيم.
در بمباران شيميايي روستاهاي مريوان تعداد زيادي شهيد و مجروح شده اند كه سهل ممتنع است بتوان به آمار دقيقي در مورد آنان رسيد.
روابط عمومي فرمانداري مريوان تعداد شهداي بمباران شيمايي روستاي نژمار را 22 نفر مي داند اما ايرنا در گزارشي اين آمار را 27 نفر گزارش كرده است. »خشك دامن« مسئول بنيادشهيد و امور ايثارگران مريوان در تماس تلفني ارايه آمار به روزنامه را مشروط به مكاتبه اداري مي داند.
گزارش هاي غيررسمي حاكيست روستاهاي نژمار، قلعه جي، كاني دينار، بالك و ني از جمله مناطق مسكوني هستند كه توسط رژيم بعثي عراق مورد بمباران شيميايي قرار گرفته اند‏‏،‌ اما هنوز آمار دقيقي در مورد آنان منتشر نشده است. هيات ژاپني همچنين در مراسمي در شهر سردشت با حضور بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و »حميدرضا آصفي« سخنگوي وزارت خارجه و قربانيان بمباران شيميايي سردشت شركت كرد. مراسم گراميداشت بمباران شيميايي سردشت نسبت به سال هاي گذشته بازتاب بيشتري در رسانه ها داشت.
برگزاري اين مراسم فرصتي براي انتقال حقايق تاريخي به افكار عمومي است كه بايد با هدف آگاه كردن جهانيان از ابعاد اين جنايت و جلوگيري از تكرار چنين فجايعي با جديت پيگيري شود. حميدرضا آصفي نيز گفت است كه تلاش مي كنيم پيگير حقوق مردم سردشت باشيم. »شيزوكوسايا« در سردشت گفت: جهان بايد به خاطر 17 سال سكوت و ناديده گرفتن مظلوميت اين مردم احساس شرمندگي كند. هفته نام »پيام كردستان« تحليلي خبري رفتار موجود با حادثه سردشت را مورد انتقاد قرار داده و تعداد مصدومان اين حادثه را دوازده هزار نفر گزارش كرده كه تنها 700 نفر از تسهيلات و مزاياي لازم برخوردارند.
هفته نامه »روژ هه لات« چاپ سنندج نيز تعداد شهداي اين حادثه را 113 نفر و هفت هزار مجروح گزارش كرده كه بنا به نوشته اين نشريه شش هزار نفر نيز با اثرات مخرب اين فاجعه دست و پنجه نرم مي كنند. اين منبع همچنين آمار حادثه ديدگان روستاي نژمار و قلعه جي در مريوان را 120 شهيد و يك هزار نفر مجروح گزارش كرده است.
از سوي ديگر به گفته »افشين مرادي« رئيس موسسه غير دولتي »مرصاد» كه در دفاع از مصدومان بمباران شيميايي استان كرمانشاه فعاليت دارد گفت: هيات ژاپني بعد از ديدار با استاندار كردستان راهي كرمانشاه شد و با استاندار، شهردار و اعضاي شوراي شهر نيز ديدرار كرده اند. به گفته وي با حضور اين هيات پارك »صلح« به منظور تحكيم صلح و دوستي بين ايران و ژاپن در كرمانشاه افتتاح شد. وي گفت:‌ قرار است سال آينده نيز خياباني به نام ناكازاكي در كرمانشاه نامگذاري شود. انجمن موست ژاپن همچنين با مجروحان شيميايي در اين استان ديدار كردند.
مهماناني از يونان‏ استراليا‏ انگليس و ژاپن نيز انجمن موست ژاپن را همراهي كردند. 
شعرازسيدجعفرعزيزی                                                                                                          اين گزارش را برای شماره۳۸۹ سيروان نوشته ام

فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :