قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٥/۸/۸

                                        بارییس جمهور گفتگو مي کنم!

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو ی اختصاصی با من(خبر نگار سیروان)موافقت کرد  

                                                                                                                                   روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری  با ارسال نامه ای به د فتر هفته نامه سیروان   اعلام کرد  احمدی نژاد  در سنندج  بامن گفتگو میکند .  

                                                                                                                                       ا ین  نخستین بار بعد از انقلاب است که یک رییس جمهور برای گفتگو با یک خبر نگار کرداعلام آمادگی می کند  

                                                                                                                                      در زمان سفر دکتر احمدی نژاد به ستتدج  برای  تبلیغات انتخاباتی در دانشگاه کردستان مصاحبه ای کوتاه با او انجام دادم واز او قول گرفتم که اگر رییس جمهور شود با او مصاحبه کنم .در پی در خواست من برای مصاحبه در تهران  یا کردستان با این مصاحبه در کردستان موافقت شد.از وفای به عهد رییس جمهور ممنونم امیدوارم این مصاحبه عملی شود.

از قرار معلوم  چند روز دیگر رییس جمهور مهمان کردستان است .

فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :