قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
علی الفتی با مجموعه شعر» گه رمه شین« در سال 86 نامی شد که اینک به چاپ چهارم رسیده است.
او از اهالی روستای »نقاره کوب«‌سرپل زهاب است. به دو زبان کردی و فارسی شعر می گوید و طبع داستانی خود را در »به روایت دوربین روسی« آزموده است. آثار او از تعداد انگشتان دست فراتر رفته و در کرمانشاه شاعری ستوده و نستوه به شمار می آید. دو شعر زیر نمونه زیبایی از سروده های کردی این شاعر خوش قریحه است. . .

 

 په ری خان
زوون له وه ر خرخاڵ له ده س گوڵی هابان سه روه نی
ماشته ی له مه خمه ڵ کرده وه ر خوه زیه و وه حاڵ خاوه نی


سقانم میل سه رمه دان چه وم وه سرمه ی قه ی چه وی
مانی نه قاشی کردیه گوڵه یل نه خش داوه نی

برام بودن وه نه زر ئه و مانگه شه وه یل سوخمه یه
وه له رز له رز سوخمه گه ی نازار په سا مه شکه ژه نی

ئی بو شه ماڵه چو خوه شه بوکام خودا لایق دیه
هه م کام په ریخانه خودا له سه ر په سا له چگ که نی؟

سوفی له دین ده رچی منم پیته خه نه ی خاسو گه نم
به و لارو له نجه دی به سه دی که م بکه بزگه خه نی
 
سه راو ڕیه گه لیم گردیه و پا ناسه ناوکانی سه راو
نازار ت زیو پایلد بشور وه خته م بمرم له تیه نی

قسیه

ت چیدن و له شون ت پاییز و سه رده واس ئه زیز
قسیه ی ته مام ده روه چه یل پڕ له خودا خوداس ئه زیز

له شون ت تیه ریکه شه و بنیشه خوه ش مانگه شه وم
شون په ژاره و دڵ خوه شی دی له یره جاوه جاس ئه زیز

تانه ی ته مام ئایه مه یل شانم شکان جه رگم سزان
زانی له شون ئیمه دی قسیه یل ناڕه واس ئه زیز؟

ئایه م کوشن سه ری بڕن جو یه ی یه زید نامه ییگ
خودا له ی ڕوژ مه یشه ره یه ده یشت که ربه لاس ئه زیز

له ئافره ته یل سه رپه تی توزی خوه شی که س نه ی وه چه و
ده رمانو دڵ خوه شی م دی سه روین لاوه لاس ئه زیز

***
فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :