یک سال بعد از عباس کمندی

فیض اله پیرییک سال از مرگ عباس کمندی رفت و او از میان مردم نرفت! به قول مولانا "در قالب مرده رفت جانی"، اما نام و هنر کمندی در قالب هنر در میان مردم باقیست. دوست داران این هنرمند فقید در نخستین سالمرگ او در قطعه هنرمندان بهشت محمدی سنندج بر مزارش گردهم آمدند تا همین نکته را یاد آوری کنند که بودن تنها با جسم نیست و اگرچه او به صورن فیزیکی در میان مردم نیست، اما جان او جاودانه و نامش در قالب آثار هنر ی ماندگار و به همین واسطه در متن جامعه نامی است و در دل مردم جایگاهی بس ارجمند و رفیع دارد. کمندی مردی و هنرمندی بود که با خلق تصاویر ناب موسیقایی از کردستان، بازآفرینی زیبائیهای این سرزمین در قالب شعر و نقاشی و روایت دردهای تاریخی مردمانش در کتابها و داستان سرایی تلویزیونی و اجرای نمایشهای ماندگار رادیویی از جمله "شه و بو و حه مه شوان" نام خود را برای همیشه در اذهان باقی عمومی چنان حک کرده که گذر زمان و مرگ نیز نمی تواند آن را از صحفحه تاریخ پاک کند. او رفت، اما ذائقه هنری و بویژه موسیقایی کردها هیچگاه او را از یاد نخواهد برد. مقدمه ای از اجرای یکی از آهنگهای حزین و سوزناک او کافیست تا عشق او به سرزمین و مردمش زنده شود و شنوندگانش را تا به دوردستها خاطره و داستان و نوستالژی سوق دهد. کمندی با درد متولد شد و با فقر بزرگ. او با حسرت و دریغ می نوشت و می سرود و با نوستالژی می خواند و با سوز و گداز و رنج ها و زیباییهای سرزمینش می زیست. "مرد هفت اقلیم هنر" شایسته ترین عنوانی است که سوی سیروان به او نسبت داده شد. 
بلند آوازگی و بزرگی این هنرمند فقید چنان بود که مرگ این هنرمند فقید در همین روزهای سال گذشته ، ابررسانه ها را نیز به واکنش واداشت و از گوشه و کنارجهان در شان و شخصیت او مطلب نوشتند و برنامه رادیو تلویزیونی ساختند. مردمان این عصر باید خوشبخت باشند که کمندی را دیده و شاهد سلوک و رفتار این هنرمند از نزدیک بوده اند. کمندی انسانی عاشق، دردمند و رنج کشیده بود و با جغرافیای تاریخی مردمانش آشنا بود و می دانست چگونه و از چه زاویه ای این دردها را بازتا ب دهد. نغمه های حزین او در موسیقی چنان ریشه دار و مرتبط با فرهنگ اصیل این سرزمین است که انگار از دل تاریخ آمده استف چنانکه نام او در دل تاریخ نیز باقی خواهد ماند.

........
16 خرداد 1394 هفته نامه سیروان شماره 835

/ 0 نظر / 139 بازدید