پاسخگویی به سبک وزیر آموزش و پرورش

فیض اله پیریهفته گذشته دکتر فانی وزیر آموزش و پرورش به کردستان سفر و در چند نشست داخلی دستگاه تحت مدیریت خود در این استان شر کت کرد. در حالت کلی وقتی مدیرات ستادی دولت به استانها سفر می کنند، تلاش خبرنگاران این است که  بدانند که وزیر یا مدیر مربوطه چه تلاش و برنامه ای برای مرتبط با آن استان دارد.

وزیر آموزش و پرورش روحانی که خود سالها در کردستان مدیر بوده و در هر سفر نیز به خاطره گویی از سالهای صدارت خود می پردازد. در سفر جدید در میان ترافیک انسانی رستوران باشگاه فرهنگیان خود را به جناب وزیر رساندم تا بلکه پاسخی در خصوص چند سوال از جمله برنامه های دولت برای اجرایی شدن اصل 15 قانون اساسی و تدریس زبان اقوام در آموزش و پرورش بگیریم، که آقای فانی به بعد از نهار موکول کردند. تاپایان نهار جناب وزیر وعده جناب ایشان را به انتظار نشستیم، اما آقای وزیر از فاصله خروجی تا سوار شدن بر اتومبیل بازهم از پاسخگویی پرهیز کرد. تاکید کردم شما مجری برنامه ها و تعهدات رییس جمهور هستید برای اجرا یاصل 15 قانون اساسی و بیانیه شماره 3 موسوم به بیانیه اقوام هستید. شما  مدیری رسانه ای  و پاسخگو می شناسیم. اما آقای فانی سکوت را ترجیح داد و تنها پیش از سوار شدن و بستن درب اتومبیل گفت: الان هم پاسخگو هستیم!

پیش از آغاز نشست آقای وزیر با مدیران مدارس دوباره سراغ وزیر را برای گرفتن پاسخ گرفتیم، اما این بار انتقال پیام بواسطه یکی از نمایندگان مجلس  هم کارساز نشد و وزیر دوباره در لاک سکوت فرورفت و اقربای اداری ایشان چون کاسه داغ تر از آش و «فانی تر» از «فانی» ما از نزدیک شدن به ایشان و طرح سوال برحذر داشتند.

پیش از سوار شدن بر هواپیما دیگر بار تلاش کردم تا از طریق تماس تلفنی با مدیرکل آموزش و پرورش کردستان دست کم پاسخی تلفنی از جانب فانی بگیرم که این هم ناکام ماند.

اکنون گرفتن جواب سوالها مهمتر از نحوه« پاسخگویی» جناب وزیر نیست گرچه نپرسیدن و یا پاسخ ندادن نشان نبود سوالها نیست.

همچنانکه در کلاسهای آموزشی نحوه مصاحبه و طرح سوال را به خبرنگاران یاد می دهند، در دنیای شهر که رسانه ها بازیگر مهمی به شمار می آیند، مسئولان را برای چگونگی مواجهه با سوال خبرنگاران و نحوه بی پاسخ گذاشتن و یا پاسخ دهی در مواقع ناگهانی را به مسئولان و مدیران آموزش می دهند. به نظرم جناب وزیر کاردان احتمالا چون شماری از مسئولان ما از این کلاسها بی بهره بوده و حاضر به یادگیری چنین ضروریاتی نیستند و یا بزرگان و مشاوران رسانه ای این مهم را به او آموزش نداده اند.

اکنون «پاسخگویی به سبک وزیر آموزش و پرورش» را دیدیم، این یادداشت را به مثابه آخرین امکان برای دریافت برنامه ها ی آموزش و پرورش در اجرای اصلا 15 را می نویسم بلکه پاسخ مکتوب  جناب وزیر اقناع افکار عمومی را به دنبال داشته باشد

منبع: سایت تدبیر خبر

http://www.tadbirkhabar.com/note/61292

/ 0 نظر / 25 بازدید