برای آخرین بار ...!

فیض اله پیری:دوباره 17 مرداد ودوباره روز خبرنگار. انتظار داشتیم که متولیان ارشاد بعد از چند سال اعتراض چندباره اهالی رسانه، خبرنگار را از غیر خبرنگار تشخیص دهند و دست کم حق سوته دلان و سودطلبان را از هم تمییز دهند که چنین نشد . به قول همان ضرب المثل معروف انتظار داشتیم بعد از عمری خادمی مسجد بدانند که شب جمعه کی می‌رسد ولی دریغ...! 

دولت مهر اما پایان یافت و به خاطره پیوست؛ چنانکه این تمییز ندادن‌ها در «تشخیص‌خانه» مطبوعات کردستان در خاطر ماند. 8 سال ناراضی، روز خبرنگار را سپری کردیم؛ اعتراض کردیم و چنانکه عطای حضور در مراسم امسال را نیز به لقایش بخشیدیم. با این حال استاندار گرامی از سر حق شناسی و صادقانه و مدیر کل ارشاد دو دیگران به دفتر رسانه‌ها رفتند و از خبرنگاران تجلیل کردند ؛ تجلیلی که خاطره سفرهای استانی احمدی‌نژاد را در استان زنده می‌کند که بودجه‌ جاری و حق استان‌ها را به عنوان هدیه استانی اعلام می‌کرد! گرچه باید انصاف داد که مدیر کل فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را باید از انتقادپذیرترین مدیران استان در این ایام به حساب آورد که علی رغم هجمه انتقادهای گزنده نه هراسید و نه برافروخت و نه مقابله به مثل کرد چون دیگران...! با این حال اینک که سایه مهر از جامعه ایرانی رفع زحمت می‌کند باید یادآوری کرد عاقبت «تمییزخانه»[مطبوعاتی] ارشاد کردستان، تمییز نداد که در کردستان چه کسانی خبرنگار و روزنامه‌نگاراند و چه کسانی غیر آن. این را محض تاریخ یادآوری کردیم؛ برای آخرین بار...

یادداشت من در شماره امروز سیروان به مناسبت روزخبرنگار/شنبه 26 مرداد 92 شماره 746

/ 1 نظر / 26 بازدید
یاسین شریعتی

غم قفس به کنار آنچه عقاب را پیر می کند پرواز زاغ بی سروپاست