دو شعر کردی زیبا از علی الفتی

 

 په ری خان
زوون له وه ر خرخاڵ له ده س گوڵی هابان سه روه نی
ماشته ی له مه خمه ڵ کرده وه ر خوه زیه و وه حاڵ خاوه نی


سقانم میل سه رمه دان چه وم وه سرمه ی قه ی چه وی
مانی نه قاشی کردیه گوڵه یل نه خش داوه نی

برام بودن وه نه زر ئه و مانگه شه وه یل سوخمه یه
وه له رز له رز سوخمه گه ی نازار په سا مه شکه ژه نی

ئی بو شه ماڵه چو خوه شه بوکام خودا لایق دیه
هه م کام په ریخانه خودا له سه ر په سا له چگ که نی؟

سوفی له دین ده رچی منم پیته خه نه ی خاسو گه نم
به و لارو له نجه دی به سه دی که م بکه بزگه خه نی
 
سه راو ڕیه گه لیم گردیه و پا ناسه ناوکانی سه راو
نازار ت زیو پایلد بشور وه خته م بمرم له تیه نی

قسیه

ت چیدن و له شون ت پاییز و سه رده واس ئه زیز
قسیه ی ته مام ده روه چه یل پڕ له خودا خوداس ئه زیز

له شون ت تیه ریکه شه و بنیشه خوه ش مانگه شه وم
شون په ژاره و دڵ خوه شی دی له یره جاوه جاس ئه زیز

تانه ی ته مام ئایه مه یل شانم شکان جه رگم سزان
زانی له شون ئیمه دی قسیه یل ناڕه واس ئه زیز؟

ئایه م کوشن سه ری بڕن جو یه ی یه زید نامه ییگ
خودا له ی ڕوژ مه یشه ره یه ده یشت که ربه لاس ئه زیز

له ئافره ته یل سه رپه تی توزی خوه شی که س نه ی وه چه و
ده رمانو دڵ خوه شی م دی سه روین لاوه لاس ئه زیز

***
/ 4 نظر / 702 بازدید
پوریا7

فداکاری عجیب سگ مبتلا به تومور مغزی!! به روزم حتما سر بزن![لبخند]

مسلم خانی

استادسلام شعرت زیبابودازسرپل مزاحم میشم کنارپل سرپل درب منزل اقای تجری خدمت رسیدم قسمت نشد بیشترخدمت باشم ولی دوست دیرم وبابایادگار

جلال مهکی

باسلام واحترام.امیدوارم همیشه درراستای اشاعه فرهنگ کردی استوار وپایدار باشید.

عرفان

دمت گرم بردیدمه شاباد .آرزوی سلامتی دیرم اراد