سرکاره!

این کلمه چه مفهومی در ذهن ایجاد می کند؟وقتی کسی به شما بگوید...سرکاره،بدون اینکه در لحن کنجکاوی کنید،چه فکر و چگونه آن را تعبیر می کنیدد؟شاید در اولین گمان با خود بگویید که فلانی بی هدف مشغول کار است و به قولی نمی داند که مسخرش می کنند. شاید حدس بزنید که فلانی مشغول به کاراست و کاری را انجام می دهد یا به تعبیری دیگر استخدام شده و یا نه، دستش بند است و نمی تواند کاری دیگر انجام دهد؟ معنی دیگری که به ذهن متبادر می شود، مفهوم عامیانه آن است و اینکه حرف"ه" را با کاربرد " ال معرفه" در عربی مشابه بگیرید ودر محاورات عامیانه برای سرباز شناخته شده و مشخصی به کارببرید:" سرکاره". مثل " سرکاره به وظیفش عمل می کرد".
اما کاربرد جدیدی که جدیدا به آن دست یافتم، برایم جالب بود. امروز دفتر نشریه بودم که روابط عمومی نهادی برای روزنامه فاکسی فرستاد و وا‍ژه سرکاره را به جای پیشوندی برای یک خانم مسئول دون پایه( البته محترم در رشته خودش) به کار برده بود. مثل حاجیه، والده و حالا سرکاره!!
از این رویدادها در دفتر سیروان زیاد می افتد و عمدتا از جانب کسانی است که مسئول روابط عمومی هستند و بابت آن از بیت المال حقوقهای آنچنانی دریافت می کنند. به لطف همین شیرین کاری هاست که هر از گاهی یکی از همکاران ندایی می دهد که بشنوید این روابط عمومی چی نوشته؟! از جمله : سرکاره ...؟

/ 2 نظر / 22 بازدید
سبحانی

سلام پیری جان ، خسته نباشی

وحيد زايري

سلام اگه اينها زيردست استاد فارسي دوران دبيرستان ما جناب زرسنج بودند بهشون مي گفتند: " صد بار بنويس من فارسي زبانم "!