# کردستان_شناسی

دیدار با تاریخ/گزارش من از عبدالحمید حیرت سجادی نویسنده کرددر روزنامه شرق

  فیض اله پیری:عبدالحمید حیرت سجادی در گذر روزگار و آیینه آثارعابران و کسبه ناز ککار کهنه بازار  خیابان شهدای سنندج،روزانه پیرمردی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 53 بازدید